Montmartre

Montmartre je kopec a zároveň také nejvyšší přirozený bod Paříže nacházející se na jejím severním okraji. Původně se jednalo o samostatnou obec, ale roku 1860 byla připojena k městu a stala se tak součástí 18. obvodu. Sacre Couer
Samotný název pochází z latinských slov “Mons Martis” neboli “Martova hora“, neboť zde stával chrám zasvěcený bohu války Martovi. Dnes na jeho místě stojí kostel Saint Pierre de Montmartre. Po pádu Římské říše se název změnil na “Hora mučedníků“. Podle legendy zde byl totiž roku 250 sťat první pařížský biskup sv. Diviš. Legenda dále vypráví o tom, že po popravě sv. Diviš vzal svou useknutou hlavu a vydal se s ní na sever, kde se dnes nalézá bazilika Saint Denis, ve které je pohřben.

Dozajista nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem, jak se sem dostat je lanovka či metro. Pokud si ale chcete vychutnat jedinečnost čtvrtě Montmartre doporučuji vystoupat 222 schodů vedoucí úzkými křivolakými uličkami až na její 130 metrů vysoký vrcholek.

Symbolem Montmartre a zároveň jeho dominantou je bazilika Sacré-Coeur, neboli bazilika Nejsvětějšího srdce Ježíšova, stojící na místě popravy biskupa sv. Diviše. Postavena byla roku 1873 a k jejímu vysvěcení došlo až roku 1919. Bazilika je unikátní stavbou postavenou v románském a byzantském slohu s prvky renesance a maurského umění. Jejím architektem byl Paul Abadie, který její interiér nechal bohatě vyzdobit. Na stropě apsidy můžete spatřit největší mozaiku ve Francii jejíž autorem je Luc-Olivier Merson. Díky tomu, že zde již více než 100 let nepřetržitě probíhá eucharistická adorace, neboli projev úcty ke Kristu, stala se bazilika významným poutním místem. Každoročně ji navštíví okolo 10 miliónů návštěvníků.

Nedaleko baziliky na malém náměstí Place du Tertre naleznete mnoho umělců, kteří Vám budou chtít namalovat portrét či vtipnou karikaturu.

Další zajímavé místo Montmartru objevíte na jeho úpatí, na náměstí Place Blanche, ve čtvrti Pigalle a to světoznámý kabaret Moulin Rouge. Založen byl roku 1889 a to Josephem Ollerem a Charlesem Zidlerem. Moulin RougeZa dobu jeho existence zde mělo vystoupení mnoho umělců jako například Frank Sinatra, Édith Piaf, Ella Fitzgerald, Jean Gabin či Josephine Baker. Název podniku je odvozen od červeného mlýnu na jeho střeše, který je symbolem historie Montmartru, jelikož se na jeho kopci kdysi nacházelo velké množství větrných mlýnů. S tímto místem je bezesporu spojen tanec kankán, jehož tanečnice zvěčnil na svých malbách Henri de Toulouse-Lautrec. Pokud budete pokračovat dál ulicí možná Vás zaskočí množství sexshopů a nočních podniků, které jsou koncentrovány na jednom místě. Tu správnou atmosféru má Moulin Rouge, ale až po setmění, kdy vyniknou blikající světla hrající všemi barvami.

Za vidění ještě stojí poslední větrný mlýn Moulin de Galette pocházející ze 17. století, který se na Montmartru zachoval. Nachází se v dlouhé ulici Rue Lepic, která stoupá až téměř na jeho samotný vrcholek. Vidět zde můžete dům č. 54, ve kterém nějakou dobu bydlel světoznámý francouzský malíř Vincent van Gogh.

Posledním místem, které tu nesmíte opomenout je hřbitov, který ve Vás dozajista zanechá zajímavou vzpomínku. Vybudován byl v letech 1818-1824 na místě bývalých sádrovcových lomů. Na hrobech můžete spatřit rozvalující se kočky a celý hřbitov dýchá jedinečnou atmosférou. Pochováni jsou tu také významné francouzské osobnosti jako například malíř Degas, spisovatelé Émile Zola a Stendhal a skladatel Jacques Offenbach. Zajímavostí je, že je tu pochován i český malíř Václav Brožík.