La Défense


La Défense je obchodní čtvrtí Paříže nacházející se na jejím předměstí a to severozápadně od centra. Tuto čtvrť charakterizují moderní stavby a hlavně mrakodrapy, které jsou ve městě velkou raritou. Toto místo je vlastně jediné, kde byla povolena stavba výškových budov.La Grande Arche

V překladu „la défense“ znamená „obrana“ a svůj název získala po pomníku La Défense de Paris, který zde byl vztyčen na památku vojáků, kteří bojovali za Paříž v průběhu prusko-francouzské války. K odhalení bronzové sochy došlo roku 1883, poté byla během počátků výstavby čtvrti odstraněna a po dokončení všech prací opět navrácena na své původní místo.
Za dominantu a symbol čtvrti je považován La Grande Arche neboli Velký oblouk, což je 110 metrů vysoká a 30 000 tun vážící moderní stavba ve tvaru krychle. Byla dokončena roku 1989 ke 200. výročí Velké francouzské revoluce. Stavba je pokryta sklem a bílým carrarským mramorem. Jejím autorem je dánský architekt Johan Otto von Spreckelsen. Zajímavostí je, že by se pod ní vešla celá katedrála Notre-Dame. Z oblouku je nádherný výhled na panorama Paříže a celou čtvrť, která tvoří jedinečné urbanistické dílo.

Něco málo o statistikách tohoto místa:
La DéfenseRozkládá se na ploše o 160 hektarech a dělí se na 12 sektorů. Celkem tu můžeme nalézt více než 3 milióny m2 obchodních ploch a 600 000 m2 obytných ploch. Podzemní parkoviště nabízí 25 000 míst k zaparkování pro všechny zaměstnance a stálé obyvatele čtvrti. Nachází se tu asi 10 000 bytových jednotek a zhruba 2600 hotelových pokojů. Sídlo zde má 14 z 20 největších francouzských firem a 13 z 50 největších koncernů světa.
Středem čtvrti vede protáhlé náměstí Esplanade de la Défense, pod nímž vede podzemní dálnice a metro z centra Paříže. Pod stavbou Le Grande Arche se nalézá od roku 1992 přestupní stanice metra, která je tak obrovská, že sama o sobě vypadá jako velké podzemní město. Dále se tu nachází přestupní stanice RER (rychlé příměstské železnice) a tramvaje.